«

»

Jun 09

Power BI Report Server (on premises Power BI report publishing)

Januara meseca ove godine se je pojavila prva (još uvek u razvoju) verzija SQL Server Reporting Services-a koja je omogućavala da na SQL Server Report Server budu, pored Paginated reporta (standardnih report-a) i mobilnih reporta, budu postavljavljani i Power BI report-i. Za objavljivanje reporta na tim SQL Server Reporting Services-ima bilo je potrebno instalirati, pored novih Reporting Services-a, i Power BI Desktop aplikaciju (prilagođenu verziju sa oznakom “SQL Server Reporting Services”).

Maja meseca se je pojavila sledeća verija (još uvek u razvoju) SQL Server Reporting Services-a koja je omogućavala da na SQL Server Report Server budu, pored Paginated reporta (standardnih report-a) i mobilnih reporta, budu postavljavljani i Power BI report-i ali je to ovoga puta zaseban proizvod. Još uvek su to SQL Server Reporting Services-i ali se sada zovu “Power BI Report Server” (slika 1):

Slika 1. Power BI Report Server

Sve što vam treba, da bi probali kako radi Power BI Report Server, je SQL Server, na kome se mogu kreirati SQL Server Reporting Services baze, i instalacije koje možete download-ovati sa:

https://powerbi.microsoft.com/en-us/report-server/

Nakon download-a, potrebno je da pokrenete PowerBIReportServer.exe (slika 2):

Slika 2. Potrebne instalacije

a zatim da instalirate i adekvatnu verziju Power BI Desktop-a koja je prilagođena za rad sa Power BI Report Server-om (slika 3):

Slika 3. Power BI Desktop za Power BI Report Server

Iza toga treba da pokrenete Report Server Configuration Manager, da kreirate bazu podataka za SSRS i podesite sajt. Ako na konkretnom serveru već imate instalirane SQL Server Reporting Services-e 2016, potrebno je da ih stopirate.

Detalje instalacije možete pogledati na:

https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/reportserver-quickstart-install-report-server/

Ja sam se ipak odlučio da na Azure-u podignem virtuelnu mašinu, iz Power BI Report Server template-a, na kojoj je već sve podešeno (slika 4):

Slika 4. Kreiranje virtuelne mašine na Azure-u na osnovu Power BI Report Server template-a

Editovanje postojećih i dodavanje novih Power BI report-a na Power BI Report Server je moguće pokrenuti ili sa samog portala ili iz Power BI Desktop aplikacije (slika 5):

Slika 5. Pokretanje editovanja postavljenog Power BI report-a u Power BI Desktop-u

Nakon kreiranja ili izmena postojećeg Power BI report-a u Power BI Desktop-u, report se može postaviti na Power BI Report Server (slika 6):

Slika 6. Postavljanje Power BI reporta na Power BI Report Server

Power BI Reporti koji su postavljeni na Power BI Report server se mogu koristiti kroz funkcionalnosti Power BI Report Server-a (slika 7):

Slika 7. Power BI Report na Power BI Report Server-u

Sa majskom verzijom SQL Server Reporting Services-a (Power BI Report Server) se je pojavio i model licenciranja ovog novog servera (slika 8):

Slika 8. Licenciranje Power BI Report Server-a

(Slika 8 je preuzeta sa: https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2017/05/17/a-closer-look-at-power-bi-report-server/)

 

1 comment

  1. Hrvoje Kusulja

    Ukoliko organizacija želi koristiti on-premise Power BI Report server, mora kupit novi cloud paket – Power BI Premium s kojim dolazi niz mogućnosti ali i pravo na on-premise server… Licence su dostupne kod ovlašetenih Microsoft CSP partnera…, by 3pro.eu

Leave a Reply