«

»

Jun 07

Šta je BICC?

BICC (Business Intelligence Competency Center) predstavlja funkcionalan tim (formacijski obično virtualan) u organizaciji sa jasnom misijom: razvoj, podrška, promocija i unapređenje BI sistema unutar organizacije. BICC je zadužen za definisanje i sprovođenje BI strategije, realizaciju planova i izvršenje zadataka koji će doprineti ispunjenju njihove misije.

Takođe, BICC definiše procese, zadatke i odgovornosti koji se odnose na MDM (Master Data Management) i DQ (Data Quality) polise. Velike multinacionalne kompanije obično poseduju pravi, a ne virtualan BICC.
Glavni, ali ne i jedini, korisnici BI rešenja su poslovni analitičari (business analyst). Iako, formalno nisu deo BICC oni zauzimaju centralno mesto. BICC treba da obezbedi da oni što efikasnije koriste BI sistem. Zbog toga mnoge kompanije imaju bar po jednog analitičara iz svake oblasti poslovanja koji usko sarađuje sa članovima BICC tima. Oni daju povratnu informaciju o kvalitetu samog BI rešenja, daju predloge, sugestije i često daju inicijativu za unapređenje BI rešenja. Ovu ulogu ne treba mešati sa ulogom naprednog korisnika (Power User/ BI Specialist /Knowledge Officer). Napredni korisnici su deo BICC i njihov primarni zadatak je da pomognu poslovnim analitičarima da što efikasnije koriste BI sistem. Ovo ostvaruju kao prva linija poslovne podrške ili kroz razne treninge i radionice, gde kao treneri demonstriraju kako treba koristiti BI rešenja. Takođe, napredni korisnici obično testiraju nove funkcionalnosti i često iniciraju razvoj i unapređenje BI rešenja i pišu korisnička uputstva.
Arhitekta podataka (Data architect/Warehouse Architect /Data Stewardship) predstavlja sponu između poslovnih korisnika i tehničkog osoblja tj. između biznisa i IT. Arhitekta podataka je odgovoran da sve poslovne procese unutar kompanije identifikuje i opiše kroz model podataka razumljiv poslovnim korisnicima ali i IT ljudima. On je odgovoran da se sve zahtevane analize nad podacima mogu sprovesti u realnom vremenu. Zajedno sa DI inžinjerima (Data Integation Developer/Warehouse Consultant) zadužen je za fizički model podataka i učestvuje u dizajniranju ETL . Primarna uloga DI inžinjera je integracija podataka. Oni su zaduženi da naprave skup programa (ETL) koji iz transakcionih baza izdvajaju, transformišu i učitavaju podatke u centralizovanu DWH bazu. Zajedno sa arhitektom podataka oni su odgvoroni za konzistentnost, integritet i kvalitet isporučenih podataka. Takođe, odgovorni su za čišćenje podataka (data cleansing) u skladu sa propisanim MDM i DQ polisama i pravilima.
Svako DWH/BI rešenje sadrži centralizovanu DWH bazu kao i mnogo manjih specializovanih baza i struktura (Data Mart, Reporting Mart, OLAP Cube,…) na raznim RDBMS i softverskim platformama koje je potrebno instalirati i održavati. Za ove aktivnosti su zaduženi administratori baza i sistema (DBA / Tehnical Consultant /Tehnical Support).
BI aplikacije/programi pomažu poslovnim analitičarima da iz dobro organizovanih i struktuiranih podataka kroz razne napredne analize uoče informacije. Za razvoj i održavanje ovih aplikacija zaduženi su BI inžinjeri (BI developer/Application Designer & Developer). Često velike kompanije kupuju gotove BI aplikacije. U tom slučaju uloga BI inžinjera je prilagođavanje aplikacija potrebama poslovnih korisnika.
Za praćenje realizacije planova i zadataka u predviđenom roku zaduženi su projekt menadžeri (Project Manager /Licence Administrator/ Internal Communicator). Često su zaduženi i za upravljanje licencama, realizaciju i sprovođenje treninga i obuka, organizaciju sastanaka kao i za ostale administrativne poslove.
Na samom kraju BI lanca ili na vrhu BI piramide su istraživači podataka (Data Miner /Statistican). Oni su zaduženi da podacima daju drugu dimenziju tj. da iz njih izdvoje informacije i generišu znanja, da uoče šablone i pravilnosti unutar podataka, “dokazuju” statističke hipoteze postavljene od strane analitičara i menadžmenta i razvijaju prediktivne matematičke modele.
Navedene uloge imaju različita imena u različitim metodologijama koje se bave razvojem BICC (SAS, Kimball, Cognos,…). Bez obzira koji pristup izabrali ove uloge imaju manje-više slične odgovornosti. Često odgovornosti zavise od toga koliko dominira in-house razvoj u odnosu na kupovinu gotovog poslovnog rešenja (business solution template).
Reference:

Business Inteligence Competency Centar, Gloria J. Miller, Dagmar Brautigan, Stefanie V. Gerlach, ISBN-10: 0-470-04447-0, SAS Institute, Wiley 2006

• The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. Second Edition – Ralph Kimball, Margy Ross, Waren Thornthwaite, Joy Mundy, Bob Backer, ISBN 978-0-470-14977-5, Wiley 2007
• Building a Business Intelligence Competency Center, Cognos 2008

Leave a Reply