Monthly Archive: October 2016

Oct 02

Kako ubrzati analitiku Big Data alatima na SQL Server UG septembra 2016-te

Darko Marjanović se je i ovog puta potrudio da nam za kratko vreme još više približi Big Data i tehnologijei alate koji se koriste u radu sa Big Data.

Continue reading »