Monthly Archive: September 2015

Sep 27

Značaj dokumentovanja baze u procesu razvoja i problem “nasledjene” baze na SQL Server UG septembra 2015-te

Zašto i kako dokumentovati bazu i izmene na njoj je veoma bolna tema za sve koji se bave razvojem baza podataka. Jedini razlog je taj što niko ne voli da piše i održava dokumentaciju. Marko Radaković se je 24.09.2015-te na septembarskom sastanku SQL Server UG Beograd, hrabro suočio sa tom temom.

Continue reading »