Monthly Archive: December 2014

Dec 22

Distribuirani podaci u Parallel Data Warehouse sistemima

Parallel Data Warehouse je distribuirana baya podataka u kojoj možete da koristite neke tipove tabela koje ne postoje u standardnom Sql Server. u ovom postu ćemo videti kako su tabele distribirane u PDW sistemu.

Continue reading »

Dec 19

SQL Server Parallel Data Warehouse

Standardni SQL Server omogućava rad sa bazama do nekoliko desetina/stotina GB (granica je čak i nekoliko TB) ali za veće količine podataka teško je postići zadovoljavajuće performanse. Kako bi se postigla podrška za baze reda veličina od nekoliko desetina terabajta, potrebno je potpuno drugačije rešenje – Parallel Data Warehouse (PDW).

Continue reading »