Monthly Archive: October 2014

Oct 24

Kreiranje in-memory (Hekaton) objekata u SQL Serveru

Od SQL Servera verzije 2014 imate mogućnost da kreirate novu vrstu tabela gde se podaci nalaze u memoriji kao i procedura koje rade sa njima. Ovo je potpuno nova logika rada sa podacima koja ubrzava neke upite i do 100 puta. U ovom postu ćemo videti kako možete da konfigurišete bazu tako da omogućite kreiranje …

Continue reading »

Oct 23

Temporal Data Management

Temporal Data Management – IBM DB2 2012. godine, u verziji DB2 10, IBM je implementirao temporal features. Za razliku od Oracle-a, ovde se već na prvi pogled uočava dosledno poštovanje definicija koje je dao standard. DB2 implementira sve tipove temporal tables: System-period, Application-period i Bitemporal tables, sintaksa je gotovo preuzeta iz standarda i ono najvažnije, podržane …

Continue reading »

Oct 23

Šta je Hekaton (SQL Server In-memory OLTP)?

Od SQL Server verzije 2014 imate mogućnost da kreirate novu vrstu tabela gde se podaci nalaze u u memoriji, kao i da koristite optimizovane procedure i indekse za rad sa podacima. Ovo je potpuno nova logika rada sa podacima koja ubrzava neke upite i do 100 puta. Ova tehnologija se zove In-memory OLTP ili kako …

Continue reading »

Oct 01

Sastanak SQL Server korisničke grupe septembra 2014

Nebojša Ilić je naš kolega koga sa zadovoljstvom često viđamo u ulozi predavača na SQL Server korisničkoj grupi. Poznat nam je po svom interesovanju i izuzetnom znanju kad su standardi u pitanju i njihova implementacija u SQL Serveru. Imali smo zadovoljstvo da ga ponovo slušamo 25.09.2014 na septembarskom sastanku korisničke grupe.

Continue reading »