Monthly Archive: May 2014

May 30

Sastanak SQL Server korisničke grupe maja 2014

Na majskom sastanku SQL Server korisničke grupe, imali smo zadovoljstvo da slušamo fenomenalnog Miloša Radivojevića, SQL Server MVP-ja iz Austrije. Miloš je u skoro dvosatnoj sesiji uspeo da nam, ne samo približi način rada novog Cardinality Estimator-a na SQL Serveru 2014 već i da nam na vrlo efektan način,  baziranog na primerima iz njegovog ogromnog iskustva, …

Continue reading »

May 04

Šta donosi SQL Server 2014?

Prvog aprila Microsoft je na tržište izbacio najnoviju verziju SQL Servera – 2014. Probna verzija može se preuzeti sa ove adrese.  Prethodna verzija raspoloživa je tek dve godine, a sva je prilika da se ni na sledeću neće čekati duže. U mnogim kompanijama još uvek je u upotrebi verzija 2008 ili 2008 R2 – jednostavno …

Continue reading »