Category Archive: Power BI

Jun 09

Power BI Report Server (on premises Power BI report publishing)

Januara meseca ove godine se je pojavila prva (još uvek u razvoju) verzija SQL Server Reporting Services-a koja je omogućavala da na SQL Server Report Server budu, pored Paginated reporta (standardnih report-a) i mobilnih reporta, budu postavljavljani i Power BI report-i. Za objavljivanje reporta na tim SQL Server Reporting Services-ima bilo je potrebno instalirati, pored …

Continue reading »

Jun 07

Šta je BICC?

BICC (Business Intelligence Competency Center) predstavlja funkcionalan tim (formacijski obično virtualan) u organizaciji sa jasnom misijom: razvoj, podrška, promocija i unapređenje BI sistema unutar organizacije. BICC je zadužen za definisanje i sprovođenje BI strategije, realizaciju planova i izvršenje zadataka koji će doprineti ispunjenju njihove misije.

Continue reading »

Jun 06

Microsoft BI tools – na SQL Server UG maja 2017-te

Goran Milanov i Vladimir Marković su na majskoj SQL Server UG pričali o Microsoft BI tools-ima. Fokus je bio na mogućnostima i funkcionalnostima SQL Server 2016 Reporting Services-a, pogotovu na razvoju reporta za mobilne uređaje. Pored toga prisutni su upoznati sa zadnjom verzijom Power BI Report server-a tj. mogućnostima on-premises Power BI report publishing-a.

Continue reading »

Apr 01

Power BI – Data Analysis eXpressions and Insights – na SQL Server UG marta 2017-te

Na martovskom sastanaku SQL Server UG, Predrag Ilić je temom koju je izabrao i načinom na koji ju je izložio opravdao izuzetnu posećenost. Power BI je tema koja zahteva mnogo više od jednog sastanka SQL Server UG da bi se sve ispričalo ali je Predrag Ilić uspeo da spoji bitne detalje sa izuzetnim primerima i …

Continue reading »