Category Archive: SQL Server 2016

Oct 01

Query Store – na SQL Server UG septembra 2017-te

Sanja Tripković je na sastanku korisničke grupe 28.09.2017 pričala na temu Query Store. Iako je tema preopširna za samo jednu sesiju, Sanja je ipak uspela da ispriča i pokaže najbitnije. Nadam se da ćemo je ubuduće češće viđati u ulozi predavača.

Continue reading »

Jun 07

Šta je BICC?

BICC (Business Intelligence Competency Center) predstavlja funkcionalan tim (formacijski obično virtualan) u organizaciji sa jasnom misijom: razvoj, podrška, promocija i unapređenje BI sistema unutar organizacije. BICC je zadužen za definisanje i sprovođenje BI strategije, realizaciju planova i izvršenje zadataka koji će doprineti ispunjenju njihove misije.

Continue reading »

Jun 06

Microsoft BI tools – na SQL Server UG maja 2017-te

Goran Milanov i Vladimir Marković su na majskoj SQL Server UG pričali o Microsoft BI tools-ima. Fokus je bio na mogućnostima i funkcionalnostima SQL Server 2016 Reporting Services-a, pogotovu na razvoju reporta za mobilne uređaje. Pored toga prisutni su upoznati sa zadnjom verzijom Power BI Report server-a tj. mogućnostima on-premises Power BI report publishing-a.

Continue reading »

Dec 03

BI komponente SQL Server-a 2016 (šta je novo) – na SQL Server UG novembra 2016-te

Uvek sjajni Dejan Pervulov je uspeo da u sat i po, svoje sesije, da izuzetno mnogo informacija o svim novitetima, na MS SQL Server 2016, koji su povezani sa razvojem BI sistema.

Continue reading »

May 03

SQL Server 2016 Row-level security & Dynamic Data Masking na SQL Server UG aprila 2016-te

Na aprilskom sastanku 28.04.2016 Goran Milanov je održao predavanje na temu RLS-a i DDM-a u SQL Server-u 2016.

Continue reading »

Feb 01

Column Store indeksi na SQL Server 2016 – SQL Server UG januara 2016-te

Prvi sastanak SQL Server UG održan je 28.01.2016. Predavanje je održao svima znani i uvek fenomenalni Dragoslav Ogar 🙂

Continue reading »